© 2017 Mitsuko Schultz Pink Peony Paeonia lactiflora Watercolor on paper 16" x 12"

© 2017 Mitsuko Schultz
Pink Peony
Paeonia lactiflora
Watercolor on paper
16″ x 12″

© 2017 Mitsuko Schultz
Pink Peony
Paeonia lactiflora
Watercolor on paper
16″ x 12″